Knjiga 5:

,,Vazduhoplovna navigacija, mjerne jedinice u avijaciji, upotreba vazduhoplovnog pribora - opreme - uređaja, vazduhoplovna meteorologija, komunikacije i vazduhoplovna frazeologija"

SADRŽAJ / TABLE OF CONTENTS

1. UVOD / Introduction

2. VAZDUHOPLOVNA NAVIGACIJA - osnove / Air Navigation - Basics
2.1. Magnetizam i kompasi
2.2. Navigacijski elementi i instrumenti / Navigational Elements and Instruments
2.3. Navigacijske karte i pribor / Navigational Charts and Supplies
2.4. Vizuelna orijentacija / Visual Orientation - Contact Navigation
2.5. Računska navigacija / Dead-Reckoning Navigation (DR)
2.5.1. Navigacijska priprema leta / Navigational Preparation Flight
2.5.2. Vođenje računske navigacije u letu / In-Flight Navigation
2.5.3. Gubitak i uspostava orijentacije / Loss and Establishing Orientation
2.6. Radio-navigacija - opšte / Radio Navigation
2.6.1. Elektro-magnetni talasi / EM Waves (EMW)
2.6.2. Radio-navigacijska sredstva / Radio Aids
2.6.3. Radio-smjerovi / Radio Directions
2.7. Radarska i Doplerova navigacija / Radar and Doppler Navigation
2.8. Sistem za instrumentalno prilaženje za slijetanje  / ILS, Instrumental Landing System
2.9. Sistem instrumentalnog prilaženja GCA / Ground Control Approach

2.10. Četverodimenziona navigacija (x,y,z + t) ili Sistem prostorne navigacije / Four-d (4-d) Navigation or Area Navigation Systems, RNAV
2.11. Satelitska navigacija / Satellite Navigation
2.12. Sistemi inercijalne navigacije / Inertial Navigation System
2.13. Astronomska navigacija / Celestial Navigation
2.14. Hiperbolična navigacija / Hyperbolic Navigation

3. MJERNE JEDINICE U AVIJACIJI - opšte / Units of Measurement - General
3.1. Proračuni napamet u avijaciji / Aviation Mental Calculation

4. UPOTREBA VAZDUHOPLOVNOG PRIBORA,  OPREME I UREĐAJA / Usage Supplies, Equipment and Devices (S/E/D)

5. VAZDUHOPLOVNA METEOROLOGIJA - pojam / Meteorology - Aviation Weather - Term
5.1. Atmosfera / The Atmosphere
5.2. Vjetar / Wind
5.3. Temperatura vazduha / Air Temperature
5.4. Vlažnost vazduha / Air Moisture
5.5. Oblaci i padavine / Cloud and Precipitation
5.6. Pritisak i gustina vazduha / Air Pressure and Air Density
5.7. Uspono strujanje toplog vazduha - Termika / Thermal Upcurrent
5.8. Vazdušne mase i atmosferski frontovi / Air Masses and Fronts
5.9. Cikloni i anticikloni  / Cyclones and Anticyclone
5.10. Vremenske nepogode  / Weather (Flight) Hazards
5.10.1. Magle i vidljivost / Fogs and Visibility
5.10.2. Smicanje vjetra na malim visinama / Wind Shear
5.10.3. Zaleđivanje / Icing
5.10.4. Turbulencija / Clear Air Turbulence (CAT)
5.10.5. Grmljavinske nepogode (pljusak s grmljavinom) / Thunderstorms
5.11. Izvori informacija o vremenu / Sources of Weather Information
5.11.1. Meteorološka sredstva, radari i meteo-sateliti / Meteorological Means, Radars and Satellites
5.11.2.  Sinoptičke karte, izvještaji i prognoze / Weather Chart, Message and Forecast
5.12. Klimatologija / Climatology
5.13. Meteo-obezbjeđenje letenja / Meteorological Providing Flights

6. KOMUNIKACIJE I VAZDUHOPLOVNA FRAZEOLOGIJA - opšte / Communications and Aviation Phraseology - General
6.1. Radio-telefonija / Radiotelephony (R/T)
6.2. ICAO - Abeceda (Spelovanje, prenos slova, pozivni znaci) / ICAO abc, Transmission of Number and Time, Callsigns
6.3. Definicije, termini, skraćenice u radio-telefoniji / RT Definitions, Terms, Abreviations
6.4. Standardne riječi i izrazi u RT / Standard WORDS and PHRASES in RT
6.5. Frazeologija u radio-telefoniji / RT Phraseology
6.6. Komunikacije u IFR i VFR / Communications IFR / VFR
6.7. Specifičnosti komunikacije kod posada helikoptera / Specific at Helicopter Crew Communications or Phraseology For Helicopter Crews

LITERATURA / Literature

O autoru

No comments:

Post a Comment